ד"ר קרן גונן בנסיון לעצור את התחנה המרכזית: הגישה התנגדות לוועדה המחוזית

התוכנית הוגשה בסיוע של השמאית גלית צור. ד"ר גונן: "חשוב שתושבי חולון ידעו שבזמן שמתמודדים אחרים עוסקים בקמפיינים ומילים, עתידה של חולון עמד ועומד בראש סדר העדיפויות שלי, יותר מכל קמפיין בחירות. אמנע את מעבר התחנה לחולון, בכל מחיר"

כפי שמופיע במסמך ההתנגדות, מסמכי התכנית המופקדת וההוראות שנקבעו בהם בנושא המתחם נשוא ההתנגדות בשער העיר חולון, נגועים באי חוקיות, עומדים בסתירה לתכנית המתאר המחוזית תמ"מ/5 ובניגוד למטרת התכנית המוצהרת. התוכנית עלולה לפגוע בצורה קשה ולא מידתית באיכות החיים העירונית של כלל תושבי העיר חולון.

בנושא פרסום התוכנית צויין כי קיים ליקוי משמעותי: "בהתאם למידע הניתן באתר האינטרנט של מינהל התכנון- לא פורסמה ברשומות הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדה קודמת ולא הודעה בדבר הפקדה מחודשת"

למרות שתושבים רבים סברו כי אין כוונה אמיתית להעתיק את התחנה המרכזית לחולון, עולה בהתנגדות הוכחות ממסכמי הוועדה כי אכן הכוונה היא העתקה של תחנה מרכזית מתל אביב לשטח העיר:

בסעיף 6.5.1 הוגדרו השימושים המותרים כמתח"מ מרכז תחבורה משולב :הקמת תחנת רכבת קלה, ו/או תחנת אוטובוסים מרכזית, ו/או בית נתיבות, ו/או מסופי נוסעים לתחבורה ציבורית, ו/או חניה תפעולית או מנהלית לאוטובוסים. כן מותרים שימושים נוספים של מסחר ומשרדים המיועדים לשרת את המשתמשים במרכז תחבורה".

בהגדרת המונחים בעמ' 12 להוראות התכנית המופקדת נכללת הגדרה של המונח "מרכז תחבורה משולב") מתח"ם(" מתקן תחבורה שבו מתבצע מעבר נוסעים אל התחבורה  -הציבורית וממנה ובין אמצעי התחבורה הציבורית השונים"

מעבר  לניגוד הפנימי בין הוראות התכנית המופקדת עצם הגדרת השימושים בשטח המסווג ביעוד "אזור לתכנון בעתיד" כאמור לעיל, לרבות תחנת אוטובוסים מרכזית נוגדת את הודעת הועדה המחוזית שהוגשה לבית המשפט במסגרת העתירה המנהלית המצוינת בסעיף קטן ג. שלעיל, והקובעת כי, אזור שער חולון יתוכנן בשלמותו בתכנית נפרדת בתיאום בין הרשויות חולון ות"א.

מעניין לראות כי גונן ציינה בהתנגדותה את הסתירה בדבריו של ראש העיר בנושא התחנה בשנים האחרונות:

"ראש העיר מוטי ששון מתעתע בתושביו, מחד גיסא- הוא מתראיין לתקשורת ומצהיר על התנגדותו להעברת התחנה המרכזית הקיימת לאזור צומת חולון ומאידך גיסא- הוא פועל כיו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון לקידום תכנית ח/2030 המופקדת, הקובעת בהוראותיה שימוש לתחנת אוטובוסים מרכזית בשער העיר חולון, בסמיכות לשכונות מגורים !

התנהלות בעייתית זו של ראש עיריית חולון, המשמש כיו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חולון והמופקד לדאוג ולשמור על איכות החיים העירונית של תושבי העיר חולון – מחייבת אותנו המתנגדות לחשוף התנהלות זו ולפעול לביטול הוראות התכנית המופקדת, הנגועות באי חוקיות, העומדות בסתירה לתכנית המתאר המחוזית תמ"מ /5 והמהוות פגיעה ממשית ומרחיקת לכת בתושבי העיר חולון" .

לאור נימוקי ההתנגדות כאמור לעיל, מבקשת גונן מהועדה המחוזית לקבל את ההתנגדות ולהורות  על ביטול הוראות התכנית המופקדת ח/ 2030 המגדירות את השימושים המותרים במתחם תכנון 6 א, ולא לאפשר העתקת התחנה המרכזית החדשה מתל אביב לשטח מתחם תכנון 6 א ולאזור שער חולון.

ד"ר קרן גונן: "צר לי שראש העיר וחברי מועצה רבים בוחרים להטעות את הציבור בנוגע לתחנה המרכזית או להמנע מלעסוק בנושא קריטי זה. העובדות ברורות לי ולאנשי המקצוע שלי ומפורטות בהתנגדות. חשוב שגם תושבי חולון ידעו, שללא ההתנגדות הזו, התחנה תוקם בחולון. זאת הדרך היחידה למנוע כעת את האסון הזה.

בשונה מפוליטיקאים אחרים, הנושא מטריד את מנוחתי ואמשיך להלחם בנושא בכל צורה ודרך מתוך תקווה לעשות זאת מכסא ראשות העיר".

באמצעות הקישור המצורף, ניתן לעיין במסמך ההתנגדות המלא שהוגש לוועדה המחוזית וכולל את הנימוקים והבקשה לביטוח התוכנית: מסמך הגשת התנגדות לתחנה המרכזית בחולון

קבלו עדכונים שוטפים

בואו ניפגש

חדשות