המצע שלנו - תכנית העבודה

אנו, שמגיעים מעולם העשייה הציבורית לא מאמינים במצע, שלרוב מכיל מילים גדולות, הבטחות מרחיקות לכת והצעות חסרות יכולת מימוש, רגע אחרי שנבחרו.  מצע נגזר כידוע מין המילה להציע, אך לא להתחייב.

בדומה לעולם העסקים, שם הכל נמדד, מתוקצב, מתוזמן ונבדק בהצלחה שלו, פרטנו את המצע שלנו לתוכנית עבודה סדורה ושקופה, לכם התושבים.

התוכניות שלנו נבדקו על בסיס יכולות מימוש, הן יחייבו אותנו לביצוע שינויים מרחיקי לכת לאחר שנים שלא בוצעו בחולון, ונועדו לשנות את התפיסה מתושב ללקוח מועדף.

אנו מאמינים כי חשיבה בה התושב בראש העירייה היא הבסיס לשינוי.

תכנית 6 הנקודות