בראש נקי

מטרת התוכנית "בראש נקי" לגרום לחולון להיות נקייה יותר באמצעות הרחבת פחי האשפה ברחבי העיר, ניקיון סביבתי מוגבר ופיקוח הדוק על חברות הניקיון המועסקות בעיר

בשנים האחרונות הופרטו נושאי התברואה ברשות. בחשיבה הכללית היו לכך יתרונות רבים אך כדי לנצל אותם היה נדרש ניהול נכון של קבלני הביצוע, שלא מומש.
בפועל, אנו חווים היום חוסרים רבים בפחי אשפה ברחבי העיר, פחים המסתובבים באמצע הכביש בשל אי איסוף חוזר, חוסרים בריסוס והדברה של שטחים עירוניים ואי ניקיון של מתקנים עירוניים ההופכים להיות מפגע של ממש.

כדי לנהל תברואה, נדרש ידע והקפדה על המבצעים אותו. בתוכנית "בראש נקי" לא נאפשר למצבה התברואתי של חולון להמשיך ולהתקיים באופן הנוכחי. ניקיון הוא הבסיס לאיכות חיים.