אמנת בחירות נקיות

אמנת בחירות נקיות

אני, ד"ר קרן גונן, מתמודדת לראשות עיריית חולון, מתחייבת בזאת לנהל מסע בחירות נקיות לראשות עיריית חולון ולשם כך חותמת על הצהרה זו.

הנני מתחייבת בזאת:

  1. לשמור על טוהר הבחירות ולנהל מסע בחירות בכפוף לחוק
  2. לשים את התושב בראש סדר העדיפויות ולכבד כל דעה באשר היא
  3. לנהל מערכת בחירות עניינית, ללא השמצות אישיות ולא לפגוע בשמו של אף מתמודד
  4. לא להכפיש את שמו של ראש הרשות המכהן
  5. להימנע מהתלהמות ושפה בוטה הן ברשתות החברתיות והן בפומבי
  6. להימנע מהדבקת ותליית שלטים פרועה המזהמת את חולון, לא לפגוע לעולם בשלטי פרסום של מתמודדים אחרים ולא להרעיש ולהפריע לתושבי חולון בזמן הבחירות
  7. לקבל תרומות רק כפי שמתיר החוק, בצורה שקופה לציבור
  8. להפיץ את המצע בצורה גלויה ושקופה לציבור וכן לשקף את פעולות העשייה לציבור בצורה הוגנת
  9. להיות הוגן כלפי כל הפעילים והמתנדבים ולהצהיר בגלוי שחל איסור להבטיח הבטחות או תפקידים ביום שלאחר הבחירות לאיש
  10. לזכור ולהזכיר, שכולנו תושבים ושכנים בחולון, ונצטרך לחיות יחדיו גם לאחר תום הבחירות

על החתומה
ד"ר קרן גונן